Les millors marques al millor preu

Encara no és soci? Registri's és gratis

Condicions de venda

Preguntes més freqüents

Segueix-nos en:

Grup_G21
 
logo xarxalimp

 

Patrocinadors Vip
Zona Fabricants

Proveïdors

Condicions de venda on-line

PREÀMBUL

Les presents Condicions Generals de Venda s'estableixen entre:

1. D'una banda, la Societat Xarxalimp ® amb CIF: XXXXXXXXX Inscrita al registre mercantil de Girona, Volum 2693, Foli 162, Full 162, Inscripció 1 º domiciliada a Girona amb seu social al C/ Indústria, Nau 8 · Pol. Ind. Les Brugueres ·17200 Palafrugell (Girona) Spain, d'ara endavant també.

2. I, d'altra banda, qualsevol persona que realitzi una comanda (en endavant, el client).

Article 1 - OBJECTE

Les presents condicions generals de venda tenen per objecte definir les modalitats de venda entre el client i central de compres, des de la realització de la comanda, lliurament i pagament, així com el servei postvenda.

ARTICLE 2 - COMANDA

Les comandes realitzades s'entenen "en ferm". El fet d'efectuar una comanda implica el coneixement previ i l'acceptació expressa, irrevocable, plena i sense reserves per part del client, de les presents condicions generals de venda.

Tot els preus publicats a la botiga en línia de www.xaxrxalimp.es NO inclou IVA.

Els ports es calculen automàticament en funció del producte i de la zona de lliurament.

www.xarxalimp.es conservarà el document electrònic de cada venda que estarà disponible davant qualsevol dubte o reclamació per part del client.

Tota la informació que ens sigui remesa serà protegida d'acord amb la llei de protecció de dades.

Article 3 - LLIURAMENT

Les comandes fets en www.xarxalimp.es s'envien una vegada confirmat el pagament o el senyal.

El termini mitjà de lliurament serà de 2 a 10 dies hàbils a comptar de la data de confirmació de la comanda mitjançant el mitjà de pagament escollit.

Segons el tipus de producte podran variar aquests terminis. Els clients han d'estar sempre informats del termini de fabricació i posterior lliurament.

És imprescindible que el client faciliti bé les dades de direcció, correu electrònic i telèfon per poder enviar el producte correctament.

Si en el transcurs de 3 dies de la data de la comanda no es realitzés la transferència o l'ingrés en el compte es donarà per cancel · lat la comanda.

En cas de no haver disponibilitat d'un producte en estoc, el client té l'opció de fer reserva abonant l'import de la compra. El lliurament s'efectuarà en el moment en què disposem del producte.

Per al seguiment d'una comanda en curs, el client pot consultar el seguiment enviant un correu a ventas@xarxalimp.es o bé trucant al telèfon d'atenció al client 972.308.330

Enviament per agència de transports de porta a porta. En cas que el client viu a una finca, el transport és fins al portal, el transportista no té cap obligació de pujar la mercaderia. Molt important revisar la mercaderia el mateix dia de la recepció ja que viatja assegurada, en cas de trencament o danys produïts en el producte durant el viatge, la companyia de transports es fa càrrec de la reposició del producte sempre que es notifiqui la incidència en el mateix dia del lliurament enviant una fotografia a ventas@xarxalimp.es
Qualsevol incidència o queixa sobre el transport ha de ser indicada en l'albarà de lliurament.

Article 4 - DESISTIMENT

El client disposa de 7 dies hàbils a partir de la data de lliurament per tornar el producte i sol·licitar el seu abonament.

El client es farà càrrec de totes les despeses ocasionades a conseqüència de l'exercici del dret de desistiment, així com de qualsevol deteriorament del producte. Tota mercaderia retornada pel motiu que sigui ha de ser embalada pel client en l'embalatge original.

Article 5 - DEVOLUCIÓ PER DESPERFECTES A LA MERCANDÍA

En cas de devolucions per danys en el producte, s'haurà de notificar en un termini màxim de 24 hores. a comptar de la recepció de la mercaderia, passat aquest termini no s'acceptaran devolucions per aquest motiu.

La notificació d'aquest tipus d'incidències s'haurà de fer mitjançant mail a ventas@xarxalimp.es en què haurà d'explicar quin és el desperfecte o mal funcionament i en cas que sigui procedent s'haurà d'acompanyar d'una fotografia en què es mostri el desperfecte.

En cas de no fer-ho, l'empresa es reserva el dret de no abonar el producte previ control exhaustiu del nostre departament de servei post-venda. Tota informació serà perfectament acreditada mitjançant suport digital (vídeo, fotografia, ...).

En cas de devolució, el reembossament s'efectuarà un cop el producte es trobi de tornada a les nostres instal · lacions, perfectament embalat, i previ examen per part del nostre servei tècnic.

Article 6 - PREUS

Els preus dels articles es regeixen a través de la tarifa en curs. Central de compres Xarxalimp ®. Es reserva el dret a modificar qualsevol article o producte d'aquest imprès sense previ avís. La tarifa publicada www.xarxalimp.es NO inclou IVA.

Els ports es calculen automàticament en funció del producte i de la zona de lliurament.

ARTICLE 7 - FORMES DE PAGAMENT

El client pot escollir entre les següents modalitats de pagament:

1) Transferència bancària o ingrés al nostre compte bancari:
Transferència al número de compte: xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx.

Cal indicar clarament les dades personals del client per així poder identificar-los amb la comanda realitzada.

2) Contra reemborsament (Pagament al lliurament del producte):

Si vostè ha triat el sistema de pagament contra reemborsament tenen un suplement del 3,5% de l'import base de la comanda amb un mínim de 3,50 €

Els abonaments es realitzaran en el compte de Xarxalimp® al nombre de compte: xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx.
Cal indicar clarament les dades personals del client per així poder identificar-los amb la comanda realitzada.

Aquest tipus de pagament té un recàrrec sobre el preu del producte en concepte de comissió per reemborsament, import que carrega l'agència de transports per fer la gestió del cobrament. Un cop l'enviament hagi estat cursat només podrà ser cancel · lat abonant la totalitat dels costos d'enviament ocasionats.

Cal indicar clarament les dades personals del client per així poder identificar-los amb la comanda realitzada.

3) Pagament amb targeta de crèdit.

4) Pagament per PAYPAL a través de compte o targeta de crèdit / dèbit (passos a seguir):

1. - Entrar amb usuari i password en PayPal www.paypal.es. En cas de no estar donat d'alta es pot accedir a l'alta punxant en aquest enllaç.
2. - Especificar el compte de correu a la qual se li fa el pagament: ventas@xarxalimp.es
3. - Especificar l'import de la compra
4. - Seleccionar l'opció productes i continuar
Per realitzar un pagament a través de PayPal és necessari donar-se d'alta, totalment gratis: https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=_home-customer&nav=1

Article 8 - GARANTIES

Tots els productes de www.xarxalimp.es tenen una garantia de 2 anys.

La garantia entra en vigor des de la recepció de la comanda i tindrà com a data d'inici del còmput la del dia de lliurament.

Davant qualsevol problema que sorgís en el producte durant el període de garantia haurà de notificar per escrit el problema a ventas@xarxalimp.es, si pot ser amb fotos en què es pugui identificar el problema, en cas que fos necessària qualsevol tipus d' reparació haurà d'enviar la seva compra acompanyada de còpia de factura i document de garantia a port pagat a l'adreça: C/ Indústria, Nau 8 (Pol. Ind. Les Brugueres) 17200 Palafrugell (Girona) Spain.

El consumidor disposa de dos mesos a comptar des que va tenir coneixement de la falta de conformitat amb el producte per comunicar al venedor.

Article 9 - LLEI APLICABLE I COMPETÈNCIA

Per resoldre qualsevol dubte, discrepància o divergència que pogués sorgir en el compliment i interpretació d'aquest contracte, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.

Les presents condicions generals de venda es regeixen, tant per la seva interpretació com per la seva execució, per la Llei Espanyola relativa a la venda a distància i el comerç electrònic:

· Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD);
· Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de del Comerç Electrònic (LSSICE)
· Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació
· Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris
· Entre altres lleis complementàries

ARTICLE 10 - TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Xarxalimp ® amb CIF: X-XXXXXXX Inscrita al registre mercantil de Girona, Volum 2693, Foli 162, Full 162, Inscripció 1 º domiciliada a Girona amb seu social al C/ Indústria, Nau 8 (Pol. Ind. Les Brugueres) 17200 Palafrugell (Girona) Spain, garanteix que el tractament de les dades personals s'efectuarà sota nivells de seguretat que impedeixin la seva pèrdua, manipulació o accessos no autoritzats.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que totes les dades proporcionades pel client, per qualsevol mitjà, al llarg de la relació comercial amb la nostra empresa , seran incorporades a un fitxer el titular i responsable és central de compres Xarxalimp®. Central i seran tractades amb la màxima confidencialitat.
La finalitat de la recollida i tractament de les dades és gestionar la relació comercial, gestionar les sol · licituds i / o les comandes i el seu cobrament i, així mateix, realitzar tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial.

La realització de tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial implicarà fer-li arribar, pels mitjans que més endavant s'indiquen, informació, publicitat i promocions comercials de productes comercialitzats per Xarxalimp®. A aquests efectes, les dades personals facilitades podran ser comunicades a empreses prestadores de serveis amb la finalitat d'enviar-li informació, publicitat i promocions comercials pròpies i d'altres empreses, així com per poder realitzar un tractament creuat de les seves dades per determinar si es té la condició de client i evitar enviaments duplicats.

Les accions publicitàries i de prospecció comercial podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent trucades telefòniques, missatges SMS, MMS i correu electrònic i postal i Internet.

El titular de les dades ha de ser major d'edat. Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades necessàries, central de compres Xarxalimp®. Podrà, depenent del cas, no cursar la seva petició.

El seu consentiment per al tractament de les seves dades per a les finalitats de publicitat i de prospecció comercial, s'entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les seves dades central de compres Xarxalimp®, pot oposar a això en els termes que a continuació es indiquen.

L'informem que pot exercitar, realitzant la sol · licitud central de compres Xarxalimp®. Com a responsable i titular del fitxer en el qual figuren les seves dades personals, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a NO rebre publicitat, així com revocar el consentiment atorgat.

Per manifestar l'oposició a rebre publicitat, així com per a la realització de qualsevol altre tràmit, central de compres Xarxalimp®, posa a disposició del client diferents vies:

Enviar una comunicació escrita a central de compres Xarxalimp® Carrer C/ Indústria, Nau 8 (Pol. Ind. Les Brugueres) 17200 Palafrugell (Girona) Spain, adjuntant una còpia del seu DNI.

Enviar un missatge a administracion@xarxalimp.es amb l'assumpte LOPD i indicant en el missatge el seu nom / cognoms i nombre de client juntament amb la (es) frase (s) NO VULL REBRE PUBLICITAT DE CENTRAL DE COMPRES i / o NO VULL REBRE PUBLICITAT D'ALTRES EMPRESES.

O trucar al telèfon d'atenció al client 972.308.330, indicant el seu nom / cognoms i nombre de client, juntament amb la petició que desitja exercitar.

ARTICLE 11 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els elements de la pàgina web www.xarxalimp.es, que siguin visuals o sonors, inclosa la tecnologia subjacent, estan protegits pel dret d'autor, de marques o de patents.

 

Patrocinadors Premium Zona Asociats
Patrocinadors Estrella Zona Asociats

Posi el nostre logo i enllaç a la seva web i obtingui aquí el seu anunci gratuït. Informi's!

 

 

 

Catàlegs Gratuïts   Consultoria Gratuïta   Red Comercial   En què li podem ajudar?
     
Solucions a mida . Treballant amb Xarxalimp® tot són avantatges!

 

 
Li agradaria rebre el butlletí electrònic de Xarxalimp ®? - Cliqui aquí

  Copyright 2008 - Tots els drets reservats - Política de Privacitat - Termes i Condicions - Política de Cookies